Vaikuttamistyömme

Yritysvastuu ja kestävyys

Luomme terveitä ekosysteemejä ja vahvoja yhteiskuntia ottaen samalla huomioon kaikkien sidosryhmiemme tarpeet. Taloudellisten tavoitteiden ja juridisten vaatimusten lisäksi haluamme täyttää sidosryhmiemme odotukset eettisyyden, yhteiskuntavastuun ja ympäristöystävällisyyden saralla. Tästä syystä pidämme jatkuvasti yhteyttä sidosryhmiimme edistääksemme luottamusta ja varmistaaksemme liiketoimintamme kestävyyden.

Nykyiset ESG-tavoitteemme

  Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
  • 100 % käyttämästämme energiasta on uusiutuvaa vuoteen 2030 mennessä.
  • Saavutamme hiilineutraaliuden toimintojemme suorien päästöjen osalta (scope 1- ja 2-luokkien päästöt) vuoteen 2030 mennessä.
  • Pienennämme epäsuoria hiilidioksidipäästöjämme (scope 3 luokan päästöt) 12,5 % vuoteen 2030 mennessä.
  Vesipositiivisuus
  • Saavutamme vesipositiivisuuden vuoteen 2025 mennessä.

  Saatavuus
  • Palvelemme yli 1,5:tä miljardia potilasta vuoteen 2030 mennessä.
  Edullisuus
  • Vuoteen 2027 mennessä 25 % uusista lanseerauksistamme on markkinoillaan ensimmäisiä.
  Innovointi
  • Kehitämme kolme hoidon tasoa parantavaa innovatiivista valmistetta joka vuosi.

  Tasa-arvo, monimuotoisuus ja syrjimättömyys
  • Ylimmästä johdostamme vähintään 35 % on naisia vuoteen 2030 mennessä (kolminkertainen määrä nykyiseen lähtötilanteeseen verrattuna).
  • Organisaatiossamme on tasainen sukupuolijakauma vuoteen 2035 mennessä.
  • Työvoimastamme 3 % on vammaisia henkilöitä vuoteen 2030 mennessä.
  • Varmistamme toimeentuloon riittävän palkan 100 %:lle työntekijöistämme, mukaan lukien ulkopuolinen työvoima, vuoteen 2025 mennessä.

  • Noudatamme korkeimpia vaatimuksenmukaisuutta ja eettisyyttä koskevia standardeja, joiden tukena on yrityksen vankka hallinto- ja ohjausjärjestelmä.
  • Kehitämme ESG-tietojemme julkistamista asteittain siten, että saavutamme parhaan neljänneksen vuoteen 2025 mennessä.
  • 100 % strategisista alihankkijoistamme täyttää sisäisen ESG-kehyksemme vaatimukset vuoteen 2030 mennessä.

  Vastuullisuutta ja vaatimustenmukaisuutta koskevien periaatteidemme keskiössä ovat

  Kohtuuhintaiset ja innovatiiviset lääkkeet

  Monimuotoinen ja syrjimätön työyhteisö

  Yhteiskuntavastuu

  Vastuullinen arvoketju

  Ympäristön säilyttäminen

  Hyvää hallintotapaa, riskejä ja vaatimustenmukaisuutta koskevan viitekehyksen noudattaminen

  Lisätietoja on vastuullisuusraporteissamme, jotka ovat saatavilla täältä.

  Käynnissä on jo suuri joukko hankkeita sairaanhoidon, koulutuksen, toimeentuloturvan ja ympäristönsuojelun piirissä. Lisätietoa (englanniksi) on saatavilla yrityssivustollamme osoitteessa Approach

  Käynnissä on jo suuri joukko hankkeita sairaanhoidon, koulutuksen, toimeentuloturvan ja ympäristönsuojelun piirissä. Lisätietoa (englanniksi) on saatavilla yrityssivustollamme osoitteessa Approach

  Pikalinkit

  Cookie preference center